"Släpp sargen"

Arnes fot
Lilla Arnes hovbensrotation är stillastående och har inte förändrats sedan sista röntgen.