"Släpp sargen"

Dags att planera för isgata
Regn och is gjorde att dagens stalltjänst var mycket spännande