"Släpp sargen"

Ingen feber i stöcke
Gustav är fortfarande feberfri och visar inga andra symtom