"Släpp sargen"

Svampbob
Svampen blir klippt och tycker alla är jättedumma