"Släpp sargen"

Malte is in the house
Så var det torsdag och då kom Malte in i våra hjärtan.