"Släpp sargen"

Aqvils Malte
Malte kan ju faktiskt hoppa också, även om han inte är tävlade så mycket