"Släpp sargen"

Allan är inte som alla andra barn.......
Lånat bild från Katta Fröberg