Nytt år nya möjligheter

Snart dags för 40 års jubileum tävlingar på Hippologum
Stöcke PF har hyrt Hippologum den 5-7/7-19 för sina 40 års jubileums tävlingar