Nyheter 2020

Farstukvist
Vi har startat upp höstens projekt som är att bygga upp farstukvisten igen efter årets renovering av husets panel. Nu har vi slut virke så det är dags att shoppa igen