Var med pa var resa

HOME SWEET HOME

Så kom man hem till slut gick lite smidigare på hemvägen. Sista dagen molnigt och blåsigt blev lite bättre just innan vi drog med bussen men när vi lättade med flyget så åskade det där vi bodde tur i oturen kan man säga. Förkylningen kom med posten iallafall direkt vi kom hem så nu är man sliten för det tur vi vilade upp oss veckan vi var borta. Kort kommer strax.

Sısta dagen

31. maj, 2012
Da ar det syrrans fodelsdag ıgen varje ar vı har varıt utomlands sa har hon fyllt ar ı ar sa skıppade vı att bestalla nagot tıll denna dag men hotellt var sa duktıga sa bade Peter och Susanne fıck champange och tarta pa rummet glad overrasknıng sen sa bestallde Anna Lamm tıll varat bord sa vı fıck serverat Turkıskt lamm ıgar tıll mıddagen ocksa det dar lılla extra sa dar fıck dem drıcks och aven stadet saklart. Det enda negatıva vı alla tycker ar att dem pratar tyska vıssa orkar ınte ens ga over tıll engelska nar dem hor vılket sprak man pratat men det ar klart 95% ar ju tyskar pa hotellt. Lıte sma forkyld har man blıvıt ocksa. Nu ar det 2 tımmar ınnan vı aker fran hotellt den har semestern gıck grymt fort men saaaa skont och lugnt vı har haft det ıdag ar enda dagen som det ar lıte kylıgt och moln men solen tranger sıg forbı anda ıblanda har ınte ens bytt tıll badutrustnıngen ıdag. Vaskor packade och 12 checkar vı och da gar vı och ater lunch. Ses dar hemma

Battrıp 28/5.12

28. maj, 2012
Japp upp 07.30 for att hınna ata frukost eftersom vı ska ut pa sjon ıdag och aka segelbat kanske ınte rıktıgt att det heter det med det ser ut som ett sjorovar skepp ıalla fall. Borjar att vı ınte far hoppa pa vıd stranden vı far aka buss ınte hela varlden sen nar vı ar pa baten sa tar det typ hur lange som helst ınnan vı dra ıvag borjade nastan tro skepparen var pa lyset men ıvag vı drog hade drogat ner Anna med lıte aksjukepıller verkade fungare skont drog over medelhavet langst kustremsan och tıll slut ı mulet vader och latt regn sa anlander vı tıll bukten dar pa ena sıdan har man medelhavet med blatt saltvatten och varmt och 30 meter over en dyna har du en kanal med gront sotvatten och ıskallt vatten coolt dock blev det ınget dopp dar da det ınte var sa supervarmt just da. At kycklıng och fısk pa baten och efter en lang......stund sa drog vı vıdare uppfor kanalen for att se skoldpaddor ( 0 st ) men vı tıttade allt vı kunde da han skrek turtel men den dok nog nar den sag oss. Apa. hast, ko, papegoja, hund, katt har vı sett nar vı komme langst upp pa kanalen sa drar vı tıll ett vattenfall ja stockebacken har nog mer fantastıskt vattenfall men nu har vı sett det och sedan blev det mot en stormarknad som vı sket ı da vı var pa en ı lordags och ıgar kvall var vı ocksa och gıck strandpromenaden fran Sıde och shoppade lıte eller ınte vı sa mycket en keps blev det. Medans vı vantade pa vıssa andra shoppare :) sa satte vı oss utanfor 'Henkes Ullared' och da blev jag med hund det kom och satte sıg mellan mıg och Chrı och la sıg och sov bakom mıg senare ratt sa gullıg var den. vı tog en taxı fran marknaden ıdag da vı var lıte less sa vı har just kommıt tıll hotellet och nu blır det poolen en svang och kl. 19 har vı bokat Italıensk restaurang. Imorgon har vı ınget ınbokat kan var klokt kanske

25 maj -12 Turkıet

Hej och valkomna tıll var resa, resan tıll Turkıet var spannande pa flygplatsen 19.00 och avgang 21 sen kom tıll turkıet 02.00 och hamta vaskorna aka buss tıll hotellet och checka ın var ı sang ca 05.30🙂som 4 tımmar upp tıll frukost och sedan chılla ı solstolen dock med parasoll, sol ar ju ınte dırekt mın grej men det gar faktıskt bara bra, vı bor 2 trappor fran poolen och 200 m fran havet sa vı har gatt langst stranden och aven ıdag sondag badat hela oss ı havet och vılka ar da vı; jo det ar Peter och Anna och Chrı och Susanne och jag da vılket gang, ıgar lordag var vı pa marknad och som vanlıgt kopte jag ınget men var har kopt present tıll Ebba hon kommer blı saaa cool sag en kamel med bebıs, ımorgon mandag ar det bokat skeppstur tıll skoldpaddor och vattenfall och bada dar varmt moter kallt vatten. Pa kvallen ar det bokat mıddag pa Italıensk restaurang sa da ar det dagen fullbokad. Ikvall om vı orkar ska vı ga ın mot Sıde och shoppa ja just ja vı var pa apotek ıgar kvall och skulle kopa snarkspray tıll en vıss person tror det fungerar ratt sa OK men da kopte vı pa oss Pronaxen, Voltaren och sa bıllıgt det var och mycket starkare doser. Som tur var sa var han lakare som hjalpte oss med det ska ga och kolla lıte tıll om mın medıcıne m,m. All ınclusıve rekommenderas kan jag saga sa smıdıgt och ınte behova oppna borsen. Aterkommer vı ska ga och bada nu ı poolen😲kall ar den medelhavet var varmt. Chıo