2021 tar vi nya tag hela världen

Uno med en av sina kompisar på kollo
Så här lika kan 2 st 1 åringar vara :) Uno med en av sina kompisar som ska gå på bete i sommar, det går bra och dem kivas inte för mycket. Bara dem har roligt så är allt under kontroll.